Перфект Медика ООД

english

телефон: 0700 18 003

GPS: 42°26'46.5"N, 25°43'40.6"E"Перфект Медика" ООД е регистрирана през 1994 г. и е продължител на създадената през 1990 г. фирма "Перфект". Развитието на пазара в сектор здравеопазване дава своето отражение върху развитието на дружеството и формирането на неговата бизнес култура и стратегия.

С годините търговската дейност се фокусира все по-сериозно върху клинична лаборатория и днес с основание твърдим, че "Перфект Медика" е един от най-големите и най-предпочитаните търговски партньори на здравните заведения в България: заради своя богат практически опит, заради своя професионален подход при решаване на проблемите и заради своя балансиран екип от знаещи и можещи.

От 2004 г. в дружеството има изградена и сертифицирана система за управление на качеството по изискванията на ISO 9001.

Важна част от стратегията на "Перфект Медика" е да осигурява ефективна комуникация с клиентите, на базата на която да предлага адекватни, икономически изгодни решения за частично или пълно оборудване на клинични лаборатории и висококачествени сервизни услуги от сертифицирани технически специалисти.

Значителна част от усилията ни са насочени към поддържане на такъв пакет от продукти и услуги, който да съответства на възможностите и изискванията на българския пазар. Внимателно подбираме търговските си партньори защото за нас качеството на обслужване и удовлетвореността на клиентите стои преди всичко останало.

Последователно и системно изграждаме своя облик и репутация, защото името задължава, още повече когато в него се съдържа думата "Перфект"

November, 2017 Перфект Медика. Всички права запазени!