Перфект Медика ООД

english

телефон: 0700 18 003

GPS: 42°26'46.5"N, 25°43'40.6"Eнашите продукти

връзка с перфект медика


октомври 23, 2017 - Промяна в обстоятелства

Информираме всички заинтересовани лица, че от 19.10.2017 г. има има назначен нов Управител на "Перфект Медика" ООД - г-н Александър Недялков.

Дружеството се представлява от Управителя.  Няма промяна в собствеността и съдружниците.

април 06, 2017 - Нов биохимичен анализатор, модел BS-230 от Mindray Biomedical

Продължаваме с разширяването на гамата биохимични анализатори, произведени от Mindray. Най-новото попълнение от тази година е модел BS-230, ориентиран към лаборатории с  работно натоварване до 200 теста/час.  Анализаторът е затворен тип аналитична система, работещ с оригиналните реактиви на производителя, което гарантира икономичност при разходването на реактивите. Повече подробности можете да прочетете в раздел "Продукти".

февруари 08, 2017 - HPLC Система G-8 за професионално диагностициране на гликиран хемоглобин (общ и варианти)

HРLC-723-G8 е автоматичен анализатор, работещ на принципа на високопроизводителна течна хроматография, предназначен за бързо и точно количествено измерване на HbA1c. Използва се за скрийнинг, диагностика на диабет и мониторинг на терапията.  Резултатите за HbA1c  не се повлияват от наличието на варианти, нито от присъствието на HbF  или  карбамилиран и ацетилиран Hb. Няма интерференции.

 


November, 2017 Перфект Медика. Всички права запазени!