Перфект Медика ООД

english

телефон: 0700 18 003

GPS: 42°26'46.5"N, 25°43'40.6"Eнашите продукти

връзка с перфект медика


февруари 26, 2013 - Новият Анализатор за гликиран хемоглобин Quo-Test

Анализаторът е предназначен за количествено, ин-витро определяне на НвА1с в проба от цяла кръв. Работи с тест касети за еднократна употреба.

За повече информация вижте секция „Продукти”.

май 28, 2011 - Новият Автоматичен хематологичен анализатор BC-5800

 5-делно диференциално броене на левкоцити, 29 параметъра, 2 хистограми + 2 скатерграми; отделен базо-канал; производителност до 90 проби/час. За повече информация вижте секция „Продукти”.

май 28, 2011 - Новият Автоматичен анализатор на уринен седимент FUS-100

Автоматично разпознава елементите на уринния седимент на принципа на електронна „невронна мрежа”, с производителност 50 проби/час и възможност за интегриране с Автоматичния уринен анализатор Н-800. За повече информация вижте секция „Продукти”.


November, 2017 Перфект Медика. Всички права запазени!