Перфект Медика ООД

english

телефон: 0700 18 003Автоматичен биохимичен анализатор BS-200

Автоматичен, селективен, биохимичен анализатор, 200 теста на час без ISE
Принцип на измерване Абсорбционна фотометрия и турбидиметрия
Методи Крайноточков, кинетичен, с фиксирано време, работа с един или два реактива, моно/дихроматичен, линейна и нелинейна многоточкова калибрация
Работен диск 40 поз. за пациентски проби, 40 поз. за реактиви, с вграден хладилник
Пипетор за проба Със защита против изкривавяне и датчик за ниво
Автоматично разреждане Да, предварително и при необходимост.
Реактивен пипетор Със защита против изкривяване, датчик за ниво и софтуерно задание за периодична проверка на оставащото количество реактив
Работна температура 37± 0.1°С
Измерващ модул Фотометър.- 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670, 700nm
  Кювети – пластмасови, за еднократна употреба.
Качествен контрол L-J, Критерии на Westguard, twin plot
Разход на вода макс. 5 л/час
Размери, маса 800mm x 600mm x 625mm; 113kg
Други RS-232

 November, 2017 Перфект Медика. Всички права запазени!