Перфект Медика ООД

english

телефон: 0700 18 003Автоматичен биохимичен анализатор BS-120

Автоматичен, селективен, биохимичен анализатор, 100 теста на час без ISE
Принцип на измерване Абсорбционна фотометрия и турбидиметрия, йон-селективен модул (допълнителна опция)
Методи Крайноточков, кинетичен, с фиксирано време, работа с един или два реактива, моно/бихроматичен, линейна и нелинейна многоточкова калибрация
Работен диск 8 поз. за пациентски проби, 26 поз. за реактиви, с вграден хладилник
ПИПЕТОР ЗА ПРОБА Със защита против изкривяване и датчик за ниво
АВТОМАТИЧНО РАЗРЕЖДАНЕ Да, предварително и при необходимост (в съотношение до 150 пъти)
ПИПЕТОР ЗА РЕАКТИВ Със защита против изкривяване, датчик за ниво и софтуерно задание за периодична проверка на оставащото количество реактив
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА 37± 0.1°С
ИЗМЕРВАЩ МОДУЛ Фотометър - 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670nm
  Кювети - пластмасови, за еднократна употреба
КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ X-R, L-J, Критерии на Westguard, Кумулативна сума, twin plot
РАЗХОД НА ВОДА макс. 2.5 л/час
РАЗМЕРИ, МАСА 600mm x 570mm x 595mm; 75kg
ДРУГИ RS-232, LIS-Protocol, външен бар-код скенер (допълнителна опция)


November, 2017 Перфект Медика. Всички права запазени!