Перфект Медика ООД

english

телефон: 0700 18 003Автоматичен биохимичен анализатор BS-200E

Автоматичен, селективен, биохимичен анализатор, 200 теста на час без ISE
ПРИНЦИП НА ИЗМЕРВАНЕ Абсорбционна фотометрия и турбидиметрия
МЕТОДИ Крайноточков, кинетичен, с фиксирано време, работа с един или два реактива, моно/дихроматичен, линейна и нелинейна многоточкова калибрация
РАБОТЕН ДИСК 40 поз. за пациентски проби, 40 поз. за реактиви, с вграден хладилник
ПИПЕТОР ЗА ПРОБА Със защита против изкривавяне и датчик за ниво
АВТОМАТИЧНО РАЗРЕЖДАНЕ Да, предварително и при необходимост.
РЕАКТИВЕН ПИПЕТОР Със защита против изкривяване, датчик за ниво и софтуерно задание за периодична проверка на оставащото количество реактив
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА 37± 0.1°С
ИЗМЕРВАЩ МОДУЛ Дифракционна решетка с 12 дължини на светлинната вълна
  Кювети – за многократна употреба. Миеща станция за 8-степенно измиване на кювети и пипетори с топла вода и детергент.
КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ L-J, Westguard, twin plot Westgard multi-rule, Cumulative sum check, Twin plot
РАЗХОД НА ВОДА макс. 5 л/час
РАЗМЕРИ, МАСА 860mm x 700mm x 625mm; 130kg
ДРУГИ Двупосочна комуникация в ЛИС


November, 2017 Перфект Медика. Всички права запазени!