Перфект Медика ООД

english

телефон: 0700 18 003Aвтоматичен биохимичен анализатор BS-230

Автоматичен, селективен, биохимичен анализатор, до 200 теста на час без ISE, затворена аналитична система
Принцип на измерване Абсорбционна фотометрия и турбидиметрия
Методи Крайноточков, кинетичен, с фиксирано време, работа с един или два реактива, моно/дихроматичен, линейна и нелинейна многоточкова калибрация
Работен диск 80 позиции за реактиви и 40 позиции за проби с хладилник на борд
ПИПЕТОР ЗА ПРОБА Със защита против изкривавяне и датчик за ниво
АВТОМАТИЧНО РАЗРЕЖДАНЕ Дилутор за автоматично разреждане преди анализ и при необходимост
Реактивен пипетор Със защита против изкривяване, датчик за ниво и софтуерно задание за периодична проверка на оставащото количество реактив
Реакционен обем 100~360 uL в кювети за еднократна употреба
ИЗМЕРВАЩ МОДУЛ Фотометър.- 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 nm
Кювети – пластмасови, за еднократна употреба.
Реактиви Оригинални, течни реактиви
КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ X-R, L-J, Westgard multi-rule, Cumulative sum check, twin plot
РАЗХОД НА ВОДА < 2 л/час
РАЗМЕРИ, МАСА 690 мм; 580 мм; 595 мм; 47 кг
ДРУГИ RS-232 за двупосочна комуникация в ЛИС
Сертификати ISO 13 485: 2003, ISO 9001:2015, CE-mark


November, 2017 Перфект Медика. Всички права запазени!