Перфект Медика ООД

english

телефон: 0700 18 003КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР ABL-800 FLEX

ИЗМЕРВАНИ ПАРАМЕТРИ pH, pO2, pCO2, sO2, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FmetHb, FHbF, FHHb, cK+, cNa+, cCl-, cCa2+, cGlu, cLac, ctBil
  Ново поколение КГА, първият автоматизиран в света КГА с 3 спринцовки
  17 измервани параметъра и до 49 изчислени показателя
  Autocheck™ модул за автоматичен QC
  Вграден баркод скенер, памет за 2000 пациентски резултата, 1000 калибрации и 1500 QC
  Спринцовки PICO™
  Микропроба до 35uL
  Изход за LIS/HIS


November, 2017 Перфект Медика. Всички права запазени!