Перфект Медика ООД

english

телефон: 0700 18 003Thrombotimer (едноканален, двуканален и четириканален)

е серия съчмени коагулометри с патентована оптико-механична система. Всички функции на коагулометъра се контролират от вграден микрокомпютър.
Измерване на РТ, АРТТ, ТТ, фибриноген и фактори FII - FXII
Автоматично стартиране на таймера за време на инкубиране веднага след поставяне на кюветата
автоматично стартиране на измерването след пипетиране на реактив
автоматично изчисляване и изразяване на резултатите върху екрана в секунди (sec.), процент активност (% ) и INR
лесно и бързо въвеждане на калибриращи криви
въвеждане на време за инкубиране, различно от стандартното
въвеждане на данни, специфични за някой от реактивите (контролни стойности, ISI).
RS 232 за свързване на принтер или EDP връзка
Контрол на процеса на реакцията
Програма за самотестване с алармени съобщения за критично измерване
Външен принтер
Поддръжка
като софтуерно е заложено апаратът автоматично да компенсира промените, които настъпват в системата, напр. стареене на LED.


November, 2017 Перфект Медика. Всички права запазени!