Перфект Медика ООД

english

телефон: 0700 18 003Реактиви за хемокоагулация

BIO – TP 10 x 2 mL
BIO – TP 6 x 12 mL
BIO – TP 6 x 4 mL
Буфер Owren Koller 1 x 60 mL
BIO – CK (аРТТ) 6 x 3 mL
BIO – CK (аРТТ) 6 x 10 mL
CaCI2 0,025 M 1 x 60 mL
BIO - FIBRI 6 x 4 mL с буфер 1 x 125 mL
BIO – FIBRI 6 x 10 mL с буфер 2 x 150 mL
Контролна плазма 6 x 1 mL - нормална
Контролна плазма 6 x 1 mL – патологично висока
Контролна плазма 6 x 1 mL – патологично ниска

 

Реактиви за хемокоагулация - Helena Bioscience

Thromboplastin LI - течен реактив, готов за работа (ISI ~ 1.1) 10 x 2.5 mL
Calcium Chloride: 0.025M 10 x 2.5 mL
Capillary Thromboplastin – за работа с цяла кръв 10 x 2.5 mL
APTT Si L Minus 5 x 5 mL
Calcium Chloride: 0.025M 10 x 2.5 mL
Clauss Fibrinogen 100
Thrombin: 100 NIH/mL 5 x 2 mL
Fibrinogen Calibrator 2 x 1 mL
Owren’s Buffer 2 x 25 mL
Kaolin Suspension 0.5g/L 2 x 5 mL
D-Dimer 400 – турбидиметричен метод (350-600nm)
D-Dimer Blue Latex 1 x 3 mL
D-Dimer Blue Buffer 1 x 7 mL
D-Dimer Diluent 1 x 7 mL
D-Dimer Calibrator 1 x 1 mL
Калибрационна плазма, контролна плазма и много други реактиви за хемокоагулация


November, 2017 Перфект Медика. Всички права запазени!