Перфект Медика ООД

english

телефон: 0700 18 003Анализатор за определяне на гликиран хемоглобин HРLC723 – G8

Техническа характеристика
Принцип на работа HPLC Автоматичен анализатор, работещ на хроматографски принцип, предназначен за бързо и точно количествено измерване на гликиран хемоглобин (общ и варианти).
Метод Директно определяне на стабилния HbA1c
Коефициент на вариация

CV <1 %

  Време до първия резултат 3.5 минути, след което за всеки следващ е 1.6 минути
  аутолоудер за 90 епруветки
  STAT-позиция за спешни проби
  Автоматично пробиване на капачките на вакутейнерите, вграден баркод скенер и програма за автоматична поддръжка на анализатора
  Регистрира и проследява реактивите по различни критерии (партиден номер, срок на годност, количество)
  Резултатите за HbA1c не се повлияват от наличието на варианти, нито от присъствието на HbF  или  карбамилиран и ацетилиран Hb. Няма интерференции
  Няма интерференцииПрограмирането на критерии за маркиране с флагчета улеснява интерпретиране на резултатите и повишава безопасност на работа
  Двупосочна комуникация в ЛИС

 November, 2017 Перфект Медика. Всички права запазени!