Перфект Медика ООД

english

телефон: 0700 18 003Реактиви за хематология - производство на фирмa Mindray

Реактивите имат нанесена СЕ-марка и са разрешени за употреба в България.
РЕАКТИВИ.
За ВС-3000PLUS и BC-3200 Дилуент (изотоничен р-р), Лизиращ р-р, Промиващ р-р, E-Z почистващ р-р, Разтвор за почистване на иглата
За BC-5800 Дилуент (изотоничен р-р), Лизиращ р-р, Почистващ р-р, Разтвор за почистване на иглата
КОНТРОЛИ
За ВС-3000PLUS и BC-3200 BC-5D - Висока, Нормална, Ниска
За BC-5800; BC-5D - Висока, Нормална, Ниска
КАЛИБРАТОРИ
За ВС-3000PLUS, BC-3200 и BC-5800 SC-CAL Plus


November, 2017 Перфект Медика. Всички права запазени!