Перфект Медика ООД

english

телефон: 0700 18 003АВТОМАТИЧЕН АНАЛИЗАТОР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УРИНЕН СЕДИМЕНТ FUS-100

Техническа характеристика
Автоматично „разпознаване” на елементите на уринния седимент на принципа на електронна „невронна мрежа”, изброяване, класиране и архивиране на резултатите, вкл. първичните микроскопски изображения.
Автоматична калибрация, контрол на качеството и ежедневна поддръжка на системата. Автоматична самодиагностика на анализатора.
FUS-100 може да се интегрира с Автоматичния Уринен Анализатор H-800 на фирма DIRUI в автоматична аналитична система за урианализ с цел получаване на цялостни резултати за химичните и физичните компоненти, съдържащи се в урината.
ПРИНЦИП НА ТЕСТА Проточна цитометрия
ИЗСЛЕДВАНИ ПАРАМЕТРИ еритроцити, левкоцити, епителни клетки, цилиндри, кристали, бактерии, дрожди, сперматозоиди и др.
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 50 проби/ час
ОБЕМ НА ПРОБАТА минимален обем: 4мл нецентрофугирана урина; аспириран обем: около 0.6мл
  Състативи за 10 епруветки, които непрекъснато се зареждат с проби
ОБРАБОТВАНЕ НА ПРОБИТЕ Въвеждане на идентификационна информация посредством баркод или от клавиатура.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ Памет ≥ 10,000 записа
ПРИНТЕР Нр мастилено-струен принтер


November, 2017 Перфект Медика. Всички права запазени!