Перфект Медика ООД

english

телефон: 0700 18 003Автоматичен хибриден урианализатор FUS-2000

Техническа характеристика
Вид на пробата Урина
Капацитет за зареждане 50 проби (с опция за 270)
Производителност 120 теста на час
Обем на пробата Минимален обем : 3 ml; аспирационен обем : 1,8 ml
Операционна система Windows XP, с възможност за едновременно свързване към LIS и HIS
Памет за данни 100000 резултата
Комуникационен интерфейс RS-232 USB мрежов интерфейс
Размери 779 мм х 688 мм х 584 мм
Принтер Външен принтер
Химичен анализ
Производителност 240 теста на час
Обем на пробата Минимален обем : 2 ml; аспирационен обем : 1 ml
Анализирани показатели Уробилиноген, Билирубин, Кетони, Кръв,Белтък, Нитрити, Левкоцити, Глюкоза, pH, Креатинин, Калций, Витамин C, Микроалбумин, относително тегло, цвят, мътност
Принцип на измерване Фотоелектрически колориметър
Дължина на вълната 525 nm, 572 nm, 610 nm, 660 nm
Максимален брой ленти на зареждане 200 ленти
Анализ на формени елементи в урината
Производителност 120 теста на час
Обем на пробата Минимален обем : 3 ml; аспирационен обем : 1,8 ml
Анализирани показатели Еритроцити, левкоцити, сквамозни епители, несквамозни епителни клетки, транспарентни цилиндри, некласифицирани цилиндри, кристали, MUSC, бактерии, дрожди, брой левкоцити и сперматозоиди
Принцип на анализиране на пробата Флоуцитометър
  Технология с дигитално изображение
  А || софтуер


November, 2017 Перфект Медика. Всички права запазени!