Перфект Медика ООД

english

телефон: 0700 18 003

GPS: 42°26'46.5"N, 25°43'40.6"Eнашите продукти

връзка с перфект медика


Перфект Медика ООД има изградена и функционираща система за управление на качеството по изискванията на ISO 9001:2008. Системата е сертифицирана от независима одиторска организация Lloyds Register Quality Assurance (LRQA), рег. № 368199.
Сервизната дейност е част от обхвата на системата за управление на качеството.
Пакетът сервизни услуги, които предлагаме включва:
  • Гаранционно сервизно обслужване мин. 12 месеца;
  • След-гаранционен сервиз срещу подписване на абонаментен договор или единични поръчки за сервиз,опция на клиента;
  • Профилактика и ремонт на предлаганите продукти на територията на цялата страна.
  • Комплексна поддръжка на клинико-лабораторно оборудване с време за реакция при възникване на проблем по избор на клиента;
  • Оригинални резервни части, модули и компоненти;
  • Технически консултации и експертни решения от висококвалифициран инженерно-технически персонал, обучен и сертифициран от ОЕМ производителите на лабораторното оборудване.
Репутацията на Перфект Медика се свързва с един от най-силните сервизи в областта на клиничната лаборатория в България.
"Ние знаем, че разширяването на номеклатурата от предлагани продукти и услуги не е достатъчно условие за да задържим своите силни позиции на пазара. Затова избрахме да бъдем не "Доставчик" по договор, а партньор на нашите клиенти и заедно с тях да търсим най-подходящото решение за всяка ситуация."

Из "Политика по качеството в Перфект Медика ООД"

November, 2017 Перфект Медика. Всички права запазени!